Pośród licznych województw w kraju, Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się obszarem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, jakie dokonały się w mieście w niedawnych latach sprawiają, że