Władze Krakowa

Jednym z globalnych utrudnień w większości polskich miast jest stan dróg. Polskie miasta są nie przygotowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki pojawił się poprzez wzrost liczby aut na polskich szosach. Z tego powodu jedną z najważniejszych inwestycji które powinno podjąć niemalże każda gmina jest inwestycja w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i transport miejski to priorytet, jaki pozwoli polepszyć wygodę mieszkańców a także poprawi całość gospodarki miasta.

Spośród innych gmin, inwestycje drogowe w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za budową metra, jednak zanim ono powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową i nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować dużo pieniędzy . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusów – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje budowę przynajmniej kilkanaście nowoczesnych dróg dojazdowych między już istniejącymi drogami oraz naprawy już powstałych tras autobusowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że bez inwestycji jakość dróg nie może być lepsza i by było lepiej, trzeba wytrwałości.wybory samorządowe 2014 Kraków
Inwestycje w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, jak również lepszej jakości nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i wytrzymała. (jednym z przykładów może być ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto wymaga jeszcze kolejnych remontów i inwestycji, aby poruszało się po nim wygodnie. Zarówno samochodem, ale też tramwajami. Ale widać wyraźnie, że całość jest na najlepszej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.